Har du frågor om avbrottsersättning?

Namn*E-post
Hemtelefon*Mobiltelefon
Kundnummer*Anläggnings-id*
Adress*Postnr*
Strömmen försvann*Ort*
Strömmen tillbaka*Tid*
Tilläggsinformation*Tid*
Jag föredrar att kontaktas via: