2017-09-27 PRESSMEDDELANDE

Vallentuna församling accepterar Ellevios rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna