2017-10-25 PRESSMEDDELANDE

Ellevio innehar efter erbjudandets genomförande 92,5 procent av aktierna i Elverket Vallentuna

Kontaktpersoner för media