2017-10-30 PRESSMEDDELANDE,VASTKUSTEN

Ellevio fryser elnätspriserna i Halland, Bohuslän och Göteborgsområdet

Kontaktpersoner för media