2017-05-24 PRESSMEDDELANDE

Erbjudandehandling avseende Ellevios kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna offentliggjord

Kontaktpersoner för media