2017-05-24 PRESSMEDDELANDE

Ellevios erbjudande till aktieägarna i Elverket justeras

Kontaktpersoner för media