2017-05-19 PRESSMEDDELANDE

Ellevio lämnar ett rekommenderat erbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna

Kontaktpersoner för media