2017-05-18 PRESSMEDDELANDE

1 400 hushåll i Ljusdal får bättre elnät

Kontaktpersoner för media

Ellevio i Gävleborg