2017-06-26 PRESSMEDDELANDE

Vallentuna kommun accepterar Ellevios rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna