2017-08-28 PRESSMEDDELANDE

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende Ellevios erbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna offentliggjord