2017-08-29 PRESSMEDDELANDE

Elnätskartan i Stockholm ritas om när Ellevio och Svenska kraftnät köper elnät