Ellevio i Almedalen 2019

I Almedalen möts organisationer, företag och politiska beslutsfattare under en vecka varje år för att diskutera utmaningar och möjligheter i samhället. Vi på Ellevio är på plats under måndag, tisdag och onsdag (1-3 juli) för att lyfta ämnen som ligger oss varmt om hjärtat och som är viktiga för vår bransch, miljön och för samhällets utveckling.

Du hittar oss i hjärtat av Visby. Varmt välkommen att delta i debatten om hur vi tillsammans bygger smarta samhällen.

Det framtida förnybara elsystemet

Måndag 1/7 kl.10.00 - 10.45
Donners Brasserie, restaurang, Donners plats 3 Uteserveringen

almedalen seminarium naturskyddsföreningen och framtida elsystemet

Välkommen till ett lösningsinriktat seminarium där miljörörelse och elnätsföretag förenas i diskussionen om hur vi besörjer ett samhälle som utvecklas mot. 

För att klara omställningen till ett helt förnybart elsystem räcker det inte att ändra hur elen produceras, det krävs även förändrad användning och transport av el. I det arbetet får både kunder och elnätsföretag mer aktiva roller än idag.

Sverige har unikt goda förutsättningar att ställa om till ett helt förnybart elsystem, med vår tillgång till vattenkraft och goda vindlägen. Men för att klara omställningen till ett helt förnybart system behöver ändringar ske i alla delar av elsystemet. Under seminariet kommer vi diskutera hur rollerna för både kunder och elnätsföretag ändras i ett framtida system. Hur främjar vi den nödvändiga efterfrågeflexibiliteten? Vilka möjligheter ger de nya smarta elmätarna? Vad innebär smart uppvärmning och smart elbilsladdning i praktiken? Hur kan vi ansluta tillräckligt mycket förnybar produktion till elnätet? ? Och hur kan vi säkra tillräckligt med elnätskapacitet för klimatomställning och elektrifiering?

Medverkande:

 • Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen
 • Johan Lindehag, vd, Ellevio
 • Björn Berg, ceo, Ngenic
 • Patrik Lindergren, vd, Chargestorm
 • Viktoria Raft, moderator, Reformklubben

Arrangör: Naturskyddsföreningen och Ellevio

Så effektsäkrar vi ett växande Stockholm

Måndag 1/7 kl.11.45 - 13.00
Almedalen, Energiföretagens Arena Energi, S:ta Katarinagatan 6, Klosterlängan

Almedalen seminarium effektsäkra ett växande stockholm

Välkommen på lunchseminarium om hur vi löser en av våra viktigaste utvecklingsfrågor.

Alltfler storstadsregioner i Sverige lider av kapacitetsbrist. Allvarligast är läget i Malmö- och Stockholmsregionerna där nyanslutningar redan får avslag, eller riskerar att få det inom kort. För att inte tillväxt eller klimatomställning ska hämmas måste kapacitetsproblematiken adresseras snarast. Lösningarna är flera och ligger ofta i samverkan mellan olika parter. Under seminariet presenteras olika problembilder från perspektiven regionnät, stamnät och kraftvärme; nyckelaktörerna får teckna sin bild och sina förslag på tänkbara lösningar. Därefter svarar politiken upp med sina förslag på åtgärder.

Medverkande:

 • Andreas Hatzigeorgiou, moderator, Vd Stockholms Handelskammare
 • Johan Lindehag, vd, Ellevio
 • Anders Egelrud, vd, Stockholm Exergi
 • Ann-Sofie Eriksson, Sektionschef på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL
 • Irene Svenonius, Finanslandstingsråd, Regionstyrelsen ordförande
 • Patrik Engström, Energipolitisk talesperson, socialdemokraterna
 • Lina Bertling, Professor elkraftsystem, KTH

Lättare lunch serveras i anslutning till seminariet.

Arrangör: Ellevio

Elflyg, hyperloop eller höghastighetståg – hur reser vi klimatsmartast i framtiden?

Tisdag 2/7 kl. 10.30 - 11.30
Almedalen, Energiföretagens Arena Energi, S:ta Katarinagatan 6, Klosterlängan

almedalen hyperloop - hur reser vi klimatsmart i framtiden

Välkommen på ett uppsluppet, visionärt seminarium, där deltagarna i ”Draknästet” ger oss sin bästa pitch om varför just deras transportinnovation är bäst för både resenärer och klimat i framtiden.

I väntan på att teleportering ska bli verklighet kvarstår frågan om vilken som är den klimatsmartaste transportinvesteringen – höghastighetståg, elflyg eller en innovation som Hyperloop. Gemensamt för dem alla är att de är elektrifierade, men också att de fordrar omfattande investeringar. Med en snabb och ofta disruptiv teknisk utveckling – hur ska vi kunna fatta beslut om vart investeringarna ska gå? I seminariet, som har Draknästet-format, låter vi förespråkare för olika transportlösningar på el pitcha sina idéer för en jury av politiker, investerare och forskare som får fatta beslut om vilket vägval för framtiden som de anser är bäst för Sverige.

Medverkande:

 • Tomas Eneroth, Infrastrukturminister, (S)
 • Åsa Almesjö, Infrastrukturexpert, PA Consulting
 • Sebastian Stichel, Professor/Föreståndare, KTH:s Järnvägsgrupp
 • Henrik Littorin, Expert eflflyg, Swedavia
 • Anne Kaun, Lektor med specialområde automatisering och artificiell intelligens, Södertörns Högskola
 • Bo Normark, Styrelseledamot, IVA
 • Felix Nilsson, Hållbarhetsexpert, Nordea
 • Madeleine Westin, moderator

Lättare lunch serveras i anslutning till seminariet.

Arrangör: Ellevio

Övriga seminarier och paneler Ellevios representanter deltar i:

Måndag 1/7

 • 10.10-11.00: Power Circle, Vad krävs för en utbyggd laddinfrastruktur? Cecilia Wemming, rådgivare public affairs Ellevio, deltar

 • 10.30-11.20: Energieffektiviseringsföretagen, Energieffektivisering och flexibilitet, Bengt Johansson, elnätschef, Ellevio deltar.

 • 10.30-11.30, Pwc, Vår cyberbudget ökar – men gör det oss säkrare? Använder vi pengarna effektivt?, Anna-Carin Joelsson, chef för affärsutveckling, IT och hållbarhet, Ellevio deltar 

 • 12.00-13.00: VW Personbilar, Bilens roll i den smarta staden. Cecilia Wemming, rådgivare public affairs Ellevio, deltar

 • 13.00-14.00: ABB, Starka och smarta elnät – ett måste för svensk konkurrenskraft. Henrik Bergström, chef för samhällskontakter Ellevio, deltar

 • 13.15-14.00: SNS, Nya utmaningar för svensk energiförsörjning. Johan Lindehag, vd Ellevio, deltar.

Tisdag 2/7

 • 8.30-9.30: Accenture, Behövs centraliserad elproduktion och elnät i framtiden? - Hur ska vi ha en hållbar, konkurrenskraftig och säker elförsörjning i framtiden? Johan Lindehag, vd Ellevio, deltar.

 • 2.00-13.00, Forum för smarta elnät, Sustainable Innovation, Power Circle, Hur löser vi effektbristen i Sveriges elnät?, lunch/rundabordssamtal om kapacitetsfrågan. Isbi Felix, nätstrateg Ellevio deltar

 • 15.00-15.45: Fortum Charge & Drive, Elektrifieringen får inte bli ett elitprojekt – så bygger vi laddinfrastruktur i hela Sverige. David Bjurhall, chef för regulatoriska frågor Ellevio, deltar

Onsdag 3/7

 • 11.00-11.45: Nacka kommun, Hur löser vi storstadsregionernas kommande elförsörjningskris? Henrik Bergström, chef för samhällskontakter Ellevio, deltar

 • 13.00-14.00: EY, Om framtiden är bestämd, var börjar förändringen? Om morgondagens eldistribution. Anna-Carin Joelsson, chef för affärsutveckling, IT och hållbarhet Ellevio, deltar.

Våra seminarium

Måndag 1 juli

 • 10.00-10.45 - Det framtida förnybara systemet
  Donners Brasserie, Donners plats 3, uteserveringen

 • 11.45-13.00 - Så effektsäkrar vi ett växande Stockholm
  Enerföretagens Arena Energi, S:ta Katarinagatan 6

Tisdag 2 juli

 • 10.30-11.30 - Elflyg, hyperloop eller höghastighetståg - hur reser vi klimatsmartast i framtiden?
  Enerföretagens Arena Energi, S:ta Katarinagatan 6

Kontakt media

Välkommen att kontakta vår presstjänst. Du når oss alla dagar i veckan, dygnet runt på 020-20 20 60.

Jesper Liveröd
Presschef, tf
jesper.liverod@partners.ellevio.se 
+46 70 929 96 23