Petter Strandberg, nätutvecklare: "Jag får var delaktig i något så viktigt som eldistribution"