Jenny Nilsson, Process Manager "När det blåser upp till storm står vi enade"