Isbi Felix, Nätanalytiker:”Prova att vara handledare någon gång i livet!”