Jenny Nilsson, underhållsingenjör: "När det blåser upp till storm står vi enade"