Alice Lipkin, driftledningsingenjör: "Från Istanbul till Karlstad"