2018-09-25 PRESSMEDDELANDE

Ellevio och GodEl i unikt samarbete

Ellevio har skrivit avtal med GodEl, som från och med juni nästa år blir anvisad elhandlare för Ellevios flyttkunder. Samarbetet innebär bland annat att kunderna erbjuds ett av marknadens bästa priser på miljömärkt el. Avtalet är unikt i sitt slag.
Vi vill ge våra anvisade kunder ett så bra elavtal som möjligt, det har varit vårt mål genom urvalsprocessen. Det känns bra att vi som första elnätsföretag har gått ut på den öppna marknaden och valt en anvisad elhandlare. Med det bevisar vi också att det finns en enkel lösning på en av branschens utmaningar, säger Johan Lindehag, vd på Ellevio.