2018-05-28 PRESSMEDDELANDE

Ellevio ny samarbetspartner till Järvaveckan

Elnätsbolaget Ellevio har inlett ett samarbete med den ideella föreningen The Global Village och sponsrar Politikerveckan i Järva 9-17 juni 2018. Syftet med sponsorskapet är att stötta en mötesplats som gör det möjligt för Järvabor och andra stockholmare att delta i det demokratiska samtalet och minska avståndet mellan beslutsfattare och medborgare.