2018-04-09 PRESSMEDDELANDE

Delade upphandlingar ska ge Ellevio smarta nät

Nu går Ellevio ut i två upphandlingar för inköp och installation av över 900 000 smarta elmätare med tillhörande system och tjänster. De nya mätarna blir en viktig länk i framtidens smarta elnät.