2017-03-17 PRESSMEDDELANDE

Ellevio gratulerar uppsatsstudenter till årets energiuppsats!

För första gången delar Energiföretagen Sverige ut priset Årets energiuppsats för examensarbeten slutförda och godkända under 2016. Uppsatsen Kapacitetseffektiva elnätstariffer skriven av Petter Danielsson och Joakim Salqvist vid Linköpings universitet på uppdrag av Ellevio vinner kategorin ekonomi/samhällsvetenskap.