2017-05-17 PRESSMEDDELANDE

Kommentar till Nils Holgersson-rapporten

Elnätsföretag över hela landet befinner sig i en period av stora satsningar för att modernisera och förbättra elnäten. Som en effekt av det har också priserna stigit. Det syns i den årliga Nils Holgersson-rapporten, som släpptes idag.