2017-05-18 PRESSMEDDELANDE

1 400 hushåll i Ljusdal får bättre elnät

Ellevio gör nu en rejäl satsning på elnätet i Ljusdal. I fem stora projekt investerar Ellevio cirka 40 miljoner kronor för att säkra elnätet mot avbrott. Totalt handlar det om förbättringar för cirka 1 400 hushåll.