2017-01-24 PRESSMEDDELANDE

Stockholm nytt centrum för nästa generations hållbara datahallar

 

I dag lanseras Stockholm Data Parks. Målet är att locka storskaliga datahallsinvesteringar och göra Stockholm till framtidens centrum för en hållbar datahallsindustri, där hallarnas spillvärme återvinns i fjärrvärmenätet.