2017-12-18 PRESSMEDDELANDE

Ny knutpunkt i elnätet öppnar möjligheter för mer vindkraft