2017-12-15 PRESSMEDDELANDE

2 100 hushåll på Orust får modernt och vädersäkrat elnät

Ellevio gör nu en stor satsning på elnätet på Orust. Cirka 2 100 kunder får ett framtidssäkrat elnät när drygt 200 kilometer ledningar byggs om.