2017-08-29 PRESSMEDDELANDE

Elnätskartan i Stockholm ritas om när Ellevio och Svenska kraftnät köper elnät

Ellevio och Svenska kraftnät ingår ett avtal där Ellevio köper delar av Svenska kraftnäts ledningar i Stockholmsregionen samtidigt som Svenska kraftnät köper en ledning av Ellevio. Affären innebär att arbetet med att förstärka elförsörjningen till Stockholm kan fortsätta.