2017-04-25 PRESSMEDDELANDE

Mycket arbete i spåren av snö och blåst

Under hela dagen har felavhjälpningen pågått i spåren av det kraftiga snöovädret som dragit in över Gävleborg under natten och dagen. Som mest var cirka 7 000 kunder utan ström, men vid 17.30-tiden var antalet nere i cirka 250.