2016-10-21 PRESSMEDDELANDE

Jättesatsning på knutpunkter i elnätet i Dalarna

Ellevio tar nu ett rejält krafttag för att förbättra elnätet i Dalarna. Tre viktiga stationer totalrenoveras och totalt handlar det om investeringar på cirka 130 miljoner kronor.