2016-10-20 STOCKHOLM

Bygget av Nya Slussen en utmaning för Ellevio