2016-11-17 STOCKHOLM

Unikt forskningsprogram undersöker energianvändning i smarta städer