2016-05-31 STOCKHOLM

Stockholm ska bli ett internationellt centrum för gröna datahallar

Kontaktpersoner för media