2016-05-31 PRESSMEDDELANDE

Stockholm ska bli ett internationellt centrum för gröna datahallar

 

Stockholm ska vara det självklara valet vid etablering av större datahallar. Det är vad  Stockholm Business Region, Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Stokab tillsammans med Fortum Värme och Ellevio vill.   Därför har aktörerna beslutat att inleda ett strukturerat samarbete.