2016-05-03 PRESSMEDDELANDE

Ellevio ökar investeringarna i elnätet - höjer elnätspriset

Ellevio har under våren lanserat den största satsningen någonsin på elnäten, med målet att förbättra kvaliteten i elleveranserna för alla kunder, både på landsbygden och i Stockholm. Totalt handlar det om investeringar på mer än 9 miljarder under de kommande fyra åren. För att kunna göra satsningen höjs därför elnätsavgiften med cirka 9 procent, från och med 1 juni 2016. Det motsvarar en genomsnittlig höjning med 12 kronor per månad för en lägenhetskund och 75 kronor i månaden för en villakund med eluppvärmning.