2016-07-01 PRESSMEDDELANDE

Ellevio ansluter vindpark som förser Google med el

I Lyrestad, mitt emellan Mariestad och Töreboda, bygger nu Rabbalshede Kraft och Ardian Infrastruktur en ny vindpark. Parken ansluts till Ellevios elnät och hela årsproduktionen, 234 gigawattimmar, kommer  att köpas av Google.