2016-02-21 PRESSMEDDELANDE

Information om strömavbrott som drabbade Dalarna i natt

I natt drabbades Dalarna och delar av Bergslagen av ett omfattande strömavbrott. Såväl Ellevios kunder som kunder till andra nätbolag påverkades, när vi fick en störning på regionnätet.