2016-12-19 PRESSMEDDELANDE

Nu skrivs ny historia i knutpunkten Kil

Värmländska Kil är en knutpunkt, inte bara för järnvägen utan även i elnätet. Nu bygger Ellevio om sin stora station i Kil med smart teknik för framtiden. Stationen är ett viktigt nav i Värmlands elförsörjning.