2016-12-27 ALLA-OMRADEN

Ellevios nätområden påverkades lindrigt av stormen Urd

Kontaktpersoner för media