2015-05-29 STROMAVBROTT

Blåsigt väder skapar strömavbrott för Fortums elnätskunder

Kontaktpersoner för media