2015-12-06 PRESSMEDDELANDE

Lägesrapport från Ellevio: Stormen Helga söndag kl 21

Arbetet med att laga elnätet har pågått hela dagen. Samtliga fel som uppstod i högspänningsnätet under stormen har åtgärdats, det vill säga de fel som berör många kunder, och dessutom är de allra flesta lågspänningsfelen där varje fel berör färre kunder lagade.