2015-12-26 PRESSMEDDELANDE

Ellevios kunder klarade sig lindrigt undan stormen Staffan