2015-12-21 ALLA-OMRADEN,BEREDSKAP,ELLEVIO,STROMAVBROTT,STROMAVBROTT,VASTKUSTEN

Ellevio ökar beredskapen för eventuella strömavbrott

Kontaktpersoner för media