2015-04-14 STOCKHOLM

Fortums rostiga nätstation kan bli ”Årets Stockholmsbyggnad”

Kontaktpersoner för media