Ansvarig för Business Transformation inom Programmet Vision 2030

Maila oss Plats: Stockholm

Användare ikon Avdelning: Asset Management and Operation

Kalendar ikon Sista ansökningsdag:

Ansök

Vill du vara med och bidra till att ett hållbart samhälle blir verklighet? Vi utvecklar, underhåller och investerar i Sveriges elnät så att det finns trygg tillgång till el idag och i framtiden. Vi är stolta över vårt arbete och arbetar alla tillsammans för att Sverige inte bara ska lysa och fungera - utan för att det ska göra det på ett hållbart sätt.

Pålitlighet, engagemang och utveckling är ledstjärnor i vårt arbete och vi tror på en inkluderande kultur och eftersträvar mångfald i kompetens, kön och personligheter, eftersom vi ser olikheter som en tillgång. Vi har tagit emot utmärkelsen Sveriges mest attraktiva arbetsgivare och även blivit utnämnda till Karriärföretag 2021 och 2022. Nu söker vi dig som ska ansvara för att möjliggöra transformationen av Ellevio från dagens nätoperatör till framtidens systemoperatör, inom ramen för Programmet Vision 2030.

Om rollen som Ansvarig för Business Transformation

Vision 2030 är ett digitaliserings- och automatiserings program som Asset Management and Operations driver inom låg och mellanspänningsnätet i Stockholm. Programmet syftar till att öka tillgängligheten och effektiviteten i energisystemet för att etablera en säker och stabil elförsörjning för våra kunder, Ellevio och samhällets energiomställning. Detta genom att implementera ny teknik i ungefär 2000 befintliga nätstationer i Stockholm, samt att göra det möjligt att fjärrstyra dessa. Baserat på detta har vi som mål att halvera den totala strömavbrottstiden för våra kunder i området. Vidare syftar programmet till att genom insamling av mätdata och etablering av analysplattform, öka andelen integrerade och datadrivna processer, leverera automatiserad styrning av elnätet samt en prediktiv drift och underhåll.

Som ansvarig för Business Transformation kommer du ansvara för att projektleda ett del-projekt, som kommer fokusera på den övergripande förflyttningen från dagens nätoperatör mot framtidens systemoperatör, inom ramen för de strategiska fokusområden mot vilka programmet styrs, med tillhörande förändringsledning och övergripande verksamhetsinförande, samt att ta fram strategier och planer för förändringsledning samt kompetensutveckling hos verksamheten, ge stöd till linjechefer avseende kompetensplanering och rekrytering. Du kommer få stort ansvar att forma din egen roll samt hur du på bästa sätt kommer samverka med övriga inom programmet samt verksamheten.

Du kommer även ansvara för uppföljning av förväntad värdehemtagning (value creation) hos verksamheten, samt agera som programmets ambassadör genom att skapa förutsättningar och förankring för programmets leveranser i verksamheten, genom att skapa och kommunicera programmets transitionsplaner per strategiskt fokusområde och utvecklingsområde. Du kommer framförallt arbeta nära programmets del-projekt, Process & IT, och vara delaktig i att identifiera och dela upp programmets leveranser genom de olika faser som programmet fastställt.

I rollen som ansvarig för Business Transformation, så kommer du få stor möjlighet att påverka Ellevios förmåga att använda informationen från den nya tekniken, i befintliga och nya processer, samt påverka den kompetensförflyttning som är nödvändig för att etablera exempelvis, integrerade och datadriva processer eller prediktiv drift och underhåll.

Som tidigare nämnt, du kommer vara en viktig ambassadör för programmet gentemot verksamheten och vara med att säkerställa att detta transformationsprogram möts med acceptans hos verksamheten.

Du kommer att utgöra del av programledningsgruppen och rapportera till programchefen.

Den här rollen är för dig som är intresserad av människor, trivs i en ledarroll och som samtidigt vill arbeta strategiskt inom elnätområdet. Här får du, på ett konkret sätt, driva och forma den stora strukturomvandling som pågår av elnätet i Stockholm, som både är unik och komplex.

Programmet kommer att pågå till 2026. Däremot är denna tillsvidareanställning planerad inom programmet till 2024. Som rollbeskrivningen pekar på, kommer du att få stor möjlighet att verka inom stora delar av Ellevio, med syfte att ansvara för den viktiga förflyttningen från dagens nätoperatör till framtidens systemoperatör. Detta kommer ge dig ett starkt nätverk inom företaget, som mest sannolikt kommer innebära framtida utvecklingsområden för dig som är intresserad av exempelvis framtida program/projektledning eller att verka inom den strategiska delen inom Asset Management and Operations.

Om dig

För att du ska passa och trivas i rollen ser vi att du har en universitetsutbildning som grund. Certifiering i förändringsledning genom t.ex. Prosci/ADKAR kan vara meriterande, ej utslagsgivande.

Du har tidigare erfarenhet av ledarskap genom exempelvis som ansvarig för projektorganisationer med virtuella team, gärna med tvärfunktionell tillämpning. Vidare har du kunskap inom elnätsteknik, då gärna ur ett digitaliserings och automatiserings-perspektiv samt vilka nyttor detta kan ge i form av nya arbetssätt och/eller insikter denna kan ge verksamheten i framtiden, inom exempelvis, prediktiv drift, underhåll eller som stöd i investeringsprocesser.

Som person tar du aktivt initiativ i sociala sammanhang, du kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer, ser utanför boxen, tänker i nya banor och finner nya lösningar på gamla problem, samtidigt är du säker i osäkra sammanhang, står upp för dina egna åsikter, har mod att säga ifrån och förmåga att skilja på sak och person. Vi ser också att du som person har lätt för att föra fram din talan, vinna andras respekt, argumentera och bli lyssnad på.

Att du har ett modernt, inkluderande och utvecklande ledarskap är viktigt för oss och vi kommer därför lägga stor vikt på dina personliga egenskaper i denna rekrytering.

Delar du våra värderingar?

Om du, som vi drivs av att få vara med och skapa förutsättningar för en hållbar framtid är Ellevio rätt arbetsplats för dig. Känner du igen dig i beskrivningen ovan och vill vara med på vår resa framåt – skicka in ditt CV eller Linkedinprofil senast 2022-10-11. Vi avser att tillsätta tjänsten så snart vi hittar en bra match.  

Kontakt och information

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Johan Löwemo på Johan.Lowemo@ellevio.se eller på tel. 0761 071616 eller vår rekryterare Pauline Karlsson på pauline.karlsson@ellevio.se eller på tel. 070 283 49 90.

Vill du veta mer om oss?

Här kan du läsa mer om oss i korthet. Du hittar även här vår historia, bolagsstyrning och finansiell info.

Ansök

Ellevio och medarbetare

Vi har många olika personligheter hos oss, men våra värderingar ger oss en gemensam grund för hur vi beter oss mot varandra, våra kunder och partners. Vår medarbetarprofil beskriver våra värderingar och vilka beteenden som är viktiga för att du ska trivas hos oss.

Vår medarbetarprofil