Tillsammans elektrifierar vi Sverige

Omställningen till ett fossilfritt Sverige kommer att innebära en dramatisk ökning av efterfrågan på el över hela landet. Vi satsar stort och behöver bli fler nätplanerare och projektledare!

Ellevios elnät är nästan 8 000 mil långt, vilket motsvarar ungefär två varv runt jorden. Det befintliga nätet behöver underhållas för att alla kunder ska ha en säker och trygg eltillförsel. Dessutom behöver Sverige mer – och smartare – elnät. Elanvändningen kommer mer än fördubblas fram till 2045 och som ett av Sveriges största energiföretag är Ellevios ansvar att möjliggöra och driva Sveriges fortsatta elektrifiering.

På enheten Asset Management and Operations (AMO) arbetar mer än 450 personer – och nu behöver vi bli ännu fler. AMO har kontor i Stockholm, Karlstad, Kungsbacka och Bollnäs.Enheten ansvarar för att bygga nytt elnät, för att underhålla befintligt elnät och för den dagliga driften. Här finns många olika spännande roller.

Vi bygger elnät för framtiden

Lokalnät är de ledningar som är närmast kunderna, medan regionnät är de största ledningarna och stationerna. Vi på Ellvio äger, driver och utvecklar både lokalnät och regionnät. Så här går det till.

På AMO arbetar nätanalytiker och kraftsystemanalytiker som analyserar hur nätet ser ut; var det är gammalt och var eventuella problem finns. Analytikerna tar fram prognoser, analyserar elnätets struktur och utreder vilken kapacitet som behövs inom olika delar av elnätet. Nätanalytiker och kraftsystemanalytiker är med tidigt i kedjan och tar fram data och underlag som bidrar med insikter när vi planerar våra investeringar av elnätet.

Våra Asset Managers har det övergripande ansvaret för elnätet i ett geografiskt område. De ansvarar för att vårt elnät byggs ut för att möta samhällets behov samt att vårt nät förnyas för att ge en säker elleverans till alla våra befintliga kunder. Till sin hjälp har de förutom nätanalytiker även samhällsplanerare, som följer samhällets utveckling. Beslut om investering kan fattas för att förbättra kapaciteten eller tillgängligheten men även för att ansluta en stor laddgata, att förse ett nybyggt bostadsområde med el eller att ansluta en stor vindkraftpark.

Nätplanerarna ansvarar för att ta fram de tekniska lösningarna för hur nätet ska utformas. De räknar på projekten och tar fram den smartaste lösningen. Hos oss på Ellevio finns nätplanerare som kommer direkt från universitetet eller från en YH-utbildning, men vi har även väldigt erfarna nätplanerare som har jobbat länge. Nätplanerare för lokalnätet kan vara mer juniora och många går efter några år vidare till regionnät där projekten är längre och mer komplexa, och ledningarna har högre spänningsnivåer.

I nästa steg tar våra projektledare över och ansvarar för att projektet genomförs som planerat. De ansvarar för tidsplan, budget, att anlita lämplig entreprenör och att se till att projektet genomförs på ett säkert och miljömässigt korrekt sätt. Här finns även NIS-ingenjörer, som ritar själva nätet som en karta med all information, och byggprojektledare som är ute på bygget och ser till att allt genomförs enligt plan.

 

 

Vi underhåller elnätet


När ett projekt är färdigbyggt övergår ansvaret till avdelningen Nätförvaltning. Här arbetar underhållsingenjörer, underhållsprojektledare, stationsingenjörer och underhållsplanerare med det planerade underhållet av elnätet och de ser till att allt fungerar som det ska. Nätförvaltning har ansvar för planeringen av vad som ska göras och när. Ingenjörerna som arbetar här är beställare gentemot de entreprenörer som genomför ronderingar och åtgärdar eventuella fel och brister.

Vi ansvarar för driften av elnätet

Vårt elnät bevakas dygnet runt, för att vi snabbt ska kunna upptäcka avvikelser och åtgärda störningar och strömavbrott. Det sker på avdelningen Network Operation i Karlstad. Driftcentralen är själva hjärtat av Ellevio och finns i en särskilt avsedd lokal där allt ska fungera – en vanlig vardag såväl som vid kris eller krig. Här arbetar driftledningsingenjörer och driftledare. De arbetar i skift, dygnet runt, med både planerade- och oplanerade avbrott samt övervakning av hela vårt elnät.

Vill du vara med och när vi elektrifierar Sverige? Kolla in våra lediga tjänster (länk).

Lediga tjänster

Tjänst Sista ansökningsdag Ort
Senior Projektledare för stora projekt 28 augusti 2023 Stockholm
Asset Manager Regionnät 31 augusti 2023 Stockholm
Lantmätare 31 augusti 2023 Stockholm
Nätplanerare Regionnät 10 september 2023 Stockholm
Erfaren Nätplanerare Lokalnät 10 september 2023 Stockholm
Nätplanerare Lokalnät 10 september 2023 Stockholm

Ellevio som arbetsgivare

Våra medarbetare arbetar varje dag med att utveckla samhället och forma framtidens energisystem. Det är viktigt för oss att medarbetare trivs, känner engagemang och drivs av viljan att kontinuerligt lära nytt och utvecklas. Endast då kan vi tillsammans nå vår vision om en ljus och hållbar framtid.

Vår medarbetarprofil

Vi har många olika personligheter hos oss, men våra värderingar ger oss en gemensam grund för hur vi beter oss mot varandra, våra kunder och partners. Vår medarbetarprofil beskriver våra värderingar och vilka beteenden som är viktiga för att du ska trivas hos oss.