Tillsammans elektrifierar vi Sverige

Omställningen till ett fossilfritt Sverige kommer att innebära en dramatisk ökning av efterfrågan på el över hela landet. Vi satsar stort och behöver bli fler nätplanerare och projektledare!

Vill du vara med och bidra till en elektrifierad, fossilfri framtid?

Som ett av Sveriges största elnätsbolag arbetar vi hårt för att kapacitetsbrist inte ska bli verklighet och genomför flera stora och avgörande projekt för att stärka och öka kapaciteten i elnätet.

Vad vi söker

  • Nätplanerare - ansvarar för planeringen av investeringar och anslutningar i framtidens elnät
  • Projektledare - ansvarar för allt från små kundanslutningar till stora miljardprojekt

Här har vi just nu flera vakanser och ser ett stort behov av just din kompetens i framtiden. Så ta chansen: var med på vår spännande resa där vi tillsammans elektrifierar Sverige och möjliggör energiomställningen!

Lediga tjänster

Tjänst Sista ansökningsdag Ort
Senior Projektledare för stora projekt 28 augusti 2023 Stockholm
Asset Manager Regionnät 31 augusti 2023 Stockholm
Lantmätare 31 augusti 2023 Stockholm
Nätplanerare Regionnät 10 september 2023 Stockholm
Erfaren Nätplanerare Lokalnät 10 september 2023 Stockholm
Nätplanerare Lokalnät 10 september 2023 Stockholm

Ellevio som arbetsgivare

Våra medarbetare arbetar varje dag med att utveckla samhället och forma framtidens energisystem. Det är viktigt för oss att medarbetare trivs, känner engagemang och drivs av viljan att kontinuerligt lära nytt och utvecklas. Endast då kan vi tillsammans nå vår vision om en ljus och hållbar framtid.

Vår medarbetarprofil

Vi har många olika personligheter hos oss, men våra värderingar ger oss en gemensam grund för hur vi beter oss mot varandra, våra kunder och partners. Vår medarbetarprofil beskriver våra värderingar och vilka beteenden som är viktiga för att du ska trivas hos oss.