Elnätet i Herrängen och delar av Långsjö byggs om.

Just nu pågår vårt arbete med att bygga om elnätet i Herrängen och delar av Långsjö. Projektet ingår i vår satsning för att förbättra elleveransen till våra kunder genom att modernisera och bygga ut elnäten runt om i landet. Projektet påbörjades i juli 2019 och planeras att vara klart i slutet av juli 2023.

Hur kommer du att påverkas?

Vår påverkan på plats för såväl boende som förbipasserande kan märkas genom bland annat tillfälligt sämre framkomlighet på berörda sträckor. Vi ber om din förståelse. Stockholms elnät är föråldrat och vårt arbete säkerställer att Stockholm kan tillgodose framtidens stora elbehov vid en energiomställning.

Var kommer vi att arbeta?

På varje etapp kommer vi att genomföra schaktning och kabelförläggning. Efter det kommer den gamla luftledningen samt stolpar att raseras. Som avslutning återställs marken med asfalt eller grässådd. Återställning sker under den varma delen av året. Alla tider är preliminära och kan komma att ändras.

Om du klickar på de färgade fälten kommer information upp om tidplan.

Ellevio har handlat upp Vattenfall Services som huvudentreprenör i projektet. Vattenfall Services har i sin tur handlat upp TKBM som ansvarar för markarbeten och Kungsberga Entreprenad som ansvarar för allt elarbete på tomtmark.

Kungsberga Entreprenad (som handlats upp av Ellevios huvudentreprenör Vattenfall Services) ansvarar för allt elarbete på tomtmark, inklusive utflytt av elmätare till fasadmätarskåp för de kunder som i nuläget har luftledning in till fastigheten. Teknikerna från Kungsberga Entreprenad ska alltid kunna uppvisa ID06-kort som identifikation och kör bilar som utöver deras eget företagsnamn också har magnetskyltar märkta med ”Ellevio”.

Information om fasadmätarskåp

Har du frågor?

Har du några frågor kring projektet är du välkommen att mejla till herrangen@ellevio.se

Text uppdaterad: 4 november 2021

Hjälpte den här sidan dig?