Elnätet i Herrängen och delar av Långsjö förstärkt

Mellan 2019 och 2023 byggde Ellevio om och förstärkte elnätet i Herrängen och delar av Långsjö. Projektet ingick i vår satsning för att förbättra elleveransen till våra kunder genom att modernisera och bygga ut elnäten runt om i landet.

Markkabel istället för luftledning

Projektet bytte ut de tidigare luftledningarna mot markkabel. Efter det raserades de gamla luftledningarna samt stolparna. Som avslutning återställdes marken med asfalt eller grässådd. 

Stockholms elnät är föråldrat och vårt arbete säkerställer att Stockholm kan tillgodose framtidens stora elbehov vid en energiomställning.

Projektet är klart sedan 2023. Den här projektsidan uppdateras inte och den tidigare projektmailen är avslutad. Har du frågor om projektet hänvisar vi istället till Ellevios Kundservice.

Ellevio handlade upp Vattenfall Services som huvudentreprenör i projektet. Vattenfall Services handlade i sin tur upp TKBM som ansvarade för markarbeten och Kungsberga Entreprenad som ansvarade för allt elarbete på tomtmark.

Kungsberga Entreprenad (som handlats upp av Ellevios huvudentreprenör Vattenfall Services) ansvarar för allt elarbete på tomtmark, inklusive utflytt av elmätare till fasadmätarskåp för de kunder som i nuläget har luftledning in till fastigheten. Teknikerna från Kungsberga Entreprenad ska alltid kunna uppvisa ID06-kort som identifikation och kör bilar som utöver deras eget företagsnamn också har magnetskyltar märkta med ”Ellevio”.

Information om fasadmätarskåp

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 26 november 2023

Hjälpte den här sidan dig?