Samråd

Här hittar du aktuella samråd och information om tillståndsprocessen. Du kan själv ladda ner dokument och kartor och hitta kontaktuppgifter till respektive projekt.

Här hittar du samråd där tillståndet ännu inte är beslutat.

Område Projekt Dokument Kontaktuppgifter Sista svarsdag
Bollnäs kommun, Gävleborgs län Kompletterande samråd om förlängd koncession för delar av en 44 kV ledning mellan Tomterna och Norränge Samrådsunderlag
Samrådsbrev
Sofia Feltbäck
Tel: 031-17 22 06
E-post: sofia.feltback@nektab.se
4 maj 2023
Götene kommun, Västra Götalands län Ombyggnation av 145 kV luftledning vid Parocs industrianläggning i Hällekis Samrådsunderlag
Bilaga kartor
Bilaga artutdrag fåglar 
Bilaga Naturvärdesinventering

Ellevio AB
Tel: 08-606 00 00
Projektledare: Emma Edvardsson
Samordnare tillståndsfrågor: Sofia Miliander
17 april 2023
Hagfors kommun, Värmlands län Ny 145 kV-ledning vid Lidsbron och Hagfors Samrådsunderlag
Bilaga kartor
Bilaga artutdrag fåglar 
Bilaga Vattenmiljöer
Bilaga Kulturmiljövärden
Rejlers Sverige AB
Liselott Evasdotter
Tel: 0771 78 00 00
E-post: samrad@rejlers.se
23 mars 2023
Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län Förlängt tillstånd för 145 kV ledning mellan Håsta och Brunnsnäs Samrådsunderlag
Bilaga kartor
Bilaga artutdrag fåglar 
Bilaga Vattenmiljöer
Bilaga Kulturmiljövärden
Ellevio AB
Tel: 08-606 00 00
Uppdragsledare: Emma Kruger, AFRY
Handläggare: Marielle Sundström, AFRY
22 januari 2023
Mariestads kommun, Västra Götalands län Nya 145 kV-ledningar mellan befintlig ledning L31 och planerat industriområde i Korstorp Samrådsunderlag
Bilaga Natur och kulturmiljöintressen
Bilaga Rapport Naturvärdesinventering juni 2022 
Bilaga Rapport Naturvärdesinventering oktober 2022
Samrådsbrev med kontaktuppgifter
Samrådsredogörelse april 2023
Ellevio AB
Tel: 08-606 00 00
Uppdragsledare: Fredrik Nystrand
Handläggare: Liselott Evasdotter
17 februari 2023
Stockholms kommun, Stockholms län Tillstånd för vattenverksamhet för anläggning av ledningstunnel Samrådsunderlag
Samrådsbrev
Mottagare av samrådsunderlag- myndigheter och organisationer
Mottagare av samrådsunderlag- fastigheter
Åsa Fernell Modigh
Tel: 010-505 00 00
E-post: asa.fernell.modigh@afry.com
10 april 2023

Här hittar du alla samråd som har ett godkänt tillstånd som längst två år tillbaka i tiden.

Område Projekt Dokument Sista svarsdag
Tjos, Västra Götalands län Fägremo vindpark - Ny 145 kV ledning Samrådsunderlag
Samrådsbrev
4 maj 2022
Grums kommun, 
Värmlands län
Förlängd koncession för befintlig luftledning, 36 kV Samrådsunderlag

17 april 2022
Hagfors kommun, Värmlands län Ny 145 kV-ledning vid Lidsbron och Hagfors Samrådsunderlag
Bilaga kartor
Bilaga artutdrag fåglar 
Bilaga Vattenmiljöer
Bilaga Kulturmiljövärden
23 mars 2023
Gävleborgs län Förlängd koncession för sex befintliga ledningar, 44 kV Samrådsunderlag Norränge - Tosätter i Bollnäs, Hudviksvalls och Söderhamns kommun
Samrådsunderlag Näsviken - Sunnansjö i Hudviksvalls kommun
Samrådsunderlag Stene - Tomterna i Ljusdal och Bollnäs kommun
Samrådsunderlag Sörforsa - Näsviken i Hudiksvalls kommun
Samrådsunderlag Tomterna - Norränge i Bollnäs kommun
Samrådsunderlag Tosätter - Sörforsa i Hudviksvalls kommun
22 januari 2022
Backa-Töcksfors, Värmlands län Befintlig 145 kV-ledning Samrådsunderlag
Samrådsbrev
Naturvärdesinventering oktober 2022

Bilaga 1 Översiktskarta
Bilaga 2 Naturmiljö & markanvändning
17 februari 2022
Grebbestad-Fjällbacka, Västra Götalands län Ny 44 kV-ledning Samrådsunderlag
Samrådsbrev
Mottagare av samrådsunderlag- myndigheter och organisationer
Mottagare av samrådsunderlag- fastigheter
10 april 2023

Hur lång tid tar samrådsprocessen?

När alla synpunkter är inlämnade i ett samråd ska Ellevios tillståndsavdelning samla in dessa och gå igenom de, se över informationen som har kommit in och gå igenom eventuella justeringar utifrån tillkommet underlag. Det här görs grundligt och kan ta allt mellan1-6 månader, beroende på storlek och komplexitet i projektet.

Efter detta skickas samrådsredogörelse in till Länsstyrelsen och där tar en ny process vid som tar upp till ett halvår. När Ellevio sen får tillståndet börjar en överklagandeperiod innan det får laga kraft.

Vad ingår i ett samråd?

 • Samrådsunderlag finna att hitta på ellevio.se
 • Annons i lokalpress
 • Eventuellt hålls ett öppet hus
 • En period på cirka en månad för möjlighet att lämna in skriftliga synpunkter

Så går samrådsprocessen till

 1. Utredningar
  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
 2. Myndighetsdialog
  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
 3. Samrådsunderlag
  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s. 
 4. Samråd enligt kap 6 miljöbalken
  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
 5. Fortsatt utredning och ev kompletterande material
  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.
 6. Framtagande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
 7. Koncessionsansökan
  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Hur ser tillståndsprocessen ut när det ska byggas elnät?

Regionnät och lokalnät - vad är skillnaden?

Ledningar med den lägre spänningsnivån (0,4-20 kV) utgör vårt lokalnät, det finmaskiga nätet som går ut till alla hushåll och företag.

Regionnätet (30 kV-220 kV) förser hela samhällen och städer med ström. Det ligger mellan Svenska kraftnäts stamnät och lokalnätet.

Hur vi bygger ut och förstärker vårt nät skiljer sig åt beroende av om det rör lokalnät eller regionnät. Energiföretagen förklarar varför vi i första hand bygger luftledningar inom regionnätet, medan kabelförläggning är vanligt inom lokalnätet.

När väljer vi kabel i marken respektive luftledning?

Text uppdaterad: 7 september 2023

Hjälpte den här sidan dig?