Tack!

Vi uppskattar att du har delat dina tankar om hur du uppfattar elnätstationers bidrag till stadsmiljön.

Hjärtformad lövhög i bostadsområde

Om studien

Enkäten är en del av en studie vilken handlar om att beskriva hur en nätstation får sin geografiska plats i det offentliga rummet i Stockholm. Den ska undersöka vad de som bor och vistas där tycker och tänker när de ser en nätstation.

Studiens syfte är att kartlägga Ellevios arbete med nätstationers placering i det offentliga rummet samt undersöka människors relationer, kunskaper och uppfattningar om nätstationer som exempelvis färg, form, trygghet och utformning.

Bakgrund

Städer skulle inte fungera utan de nätverk av infrastruktursystem som tillhandahåller el, vatten, transport och kommunikation. Flera av dessa system är osynliga för de flesta, men är avgörande för vår vardag och kan ha en direkt inverkan på människors liv. En störning i det lokala elnätet kan exempelvis påverka människors förmåga att arbeta, kommunicera och leva sina dagliga liv. 

En viktig aspekt av urbana infrastruktursystem är platskänsla. Platskänsla uppstår när det finns ett förhållande mellan människan, dess platsuppfattning och platsens fysiska egenskaper. Detta koncept grundar sig på personliga upplevelser som minnen, traditioner, historia och kultur men också objektiva faktorer som landskap, lukt, ljud och fysisk miljö.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 5 maj 2023

Hjälpte den här sidan dig?