Innovation & hållbar utveckling

Enklare laddning för elbilar

En förutsättning för att Sverige ska nå klimatmålen är att fler väljer eldrivna fordon framför fossildrivna. En omställning i den omfattning som behövs kräver en väl utbyggd laddinfrastruktur, något som hittills har hindrats av ett dyrt och tidskrävande grävningsarbete i städer och tätorter. I dagsläget finns det knappt 2 000 publika laddpunkter i Stockholms stad. Stockholm stad har satt som mål att det till år 2030 ska finnas cirka 15 000–25 000 publika laddpunkter.

Med den nya tjänsten Ellevio Smart Laddinfra tar vi ett helhetsansvar för installationsprocessen som bland annat inkluderar planering, tillståndsansökan, grävning och anslutning. Tidigare har det varit upp till laddoperatörerna att ansluta nya laddstolpar till kabelskåpen. När Ellevio nu inkluderar anslutningen i sitt erbjudande kommer anslutningar av nya laddstolpar fortsättningsvis gå snabbare, vara billigare och ha en lägre miljöpåverkan.

I konceptet Smart Laddinfra ingår också ett abonnemang som är utformat för att vi ska kunna fortsätta installera laddplatser, trots att det är kapacitetsbrist i elnätet. I korthet går det ut på att vi har möjlighet att minska effekten i laddplatserna vid de tillfällen när elnätet är som hårdast belastat. I gengäld får kunderna ett billigare abonnemang.
Vi har också en laddlösning för företag och bostadsrättföreningar, samt ett laddboxerbjudande till privatpersoner. På så vis förenklar vi för våra kunder att ta en aktiv del i energiomställningen.

Startup 4 Climate

Med två miljoner kronor i prispotten är Startup 4 Climate Sveriges största innovationstävling inom energisektorn. Vi instiftade tävlingen tillsammans med GodEl 2020 och under tävlingens första år korades två vinnare: Peafowl Solar Power, som utvecklar små och nästintill osynliga solceller och Enjay, som har skapat ett energiåtervinningssystem för restauranger.

2021 fortsatte tävlingen med ännu starkare fokus på bidragens klimatnytta. Vi letade efter lösningar som förändrar beteenden och bidrar till FN:s 1,5-gradersmål genom att minska utsläpp av växthusgaser eller effektivisera eller reducera energianvändning. För att kora årets vinnare har vi förutom en namnkunnig expertjury även tagit hjälp av dig. Ja, nytt för i år är att alla bidrag har presenterats och varit möjliga att rösta på, på plattformen We Don’t Have Time.

Vinnare 2021 blev Krafthem och Ligna Energy.

Ligna energy

Möjligheten att lagra el är helt avgörande för framväxten av ett förnybart, hållbart energisystem. Norrköpingbaserade Ligna Energys biobaserade batteriteknik bygger på forskning vid Linköpings universitet, och förutom det hållbara materialvalet är det förmågan att lagra energi i stor skala som övertygade juryn.

Krafthem

Stockholmsföretaget Krafthem har å sin sida utvecklat ett “virtuellt kraftverk” som banar väg för snabb utbyggnad av solkraft, batterilagring och elbilsladdning – alla pusselbitar i framtidens energisystem. Genom artificiell intelligens gör lösningen att mångfalt fler solpaneler, laddstolpar och batterier kan kopplas till elnätet, med bibehållen balans och optimal energieffektivitet.

startup4climate_840x420.png

Smarta elmätare

Under 2020 påbörjade Ellevio installationen av nästa generations smarta elmätare hos samtliga kunder, närmare en miljon hushåll och företag, runt om i Sverige. De nya elmätarna ska göra det möjligt att utveckla nya smarta energitjänster som gör att kunderna kan leva mer klimatsmart. Mätarna kommer också att bidra till ett pålitligare elnät med både färre och kortare strömavbrott. Sist men inte minst är de en viktig pusselbit i framtidens smarta elnät och därmed i omställningen till ett elektrifierat, fossilfritt och klimatsmart samhälle. Projektet pågår fram till och med 2023.

Text uppdaterad: 3 september 2021

Hjälpte den här sidan dig?