Rusande elpriser tvingar fram prishöjning på elnätsavgiften

Nyheter

Den 1 oktober höjer Ellevio sina elnätsavgifter som en direkt följd av de kraftigt ökade elpriserna, som även påverkar elnätsföretag.

Orsaken till höjningen är ökade kostnader för något som kallas nätförluster. Enkelt beskrivet innebär det att en del el går förlorat i värmeutveckling när el transporteras från A till B via stamnäten. Den el som går förlorad måste elnätsföretagen sedan ersätta. Elnätsföretagen räknar in kostnaderna för nätförluster i elnätsavgiften, men när elpriset ökar så kraftigt som det gjort under året ökar kostnaderna för nätförluster extremt. För att täcka kostnaderna måste elnätsföretagen – till exempel Ellevio, som köper stora volymer el - höja priserna för kunderna. För att mildra höjningen har Ellevio föreslagit ett tillfälligt motmedel.

- Vi har föreslagit att statliga Svenska kraftnät tillfälligt tar bort sina avgifter mot elnätsföretagen. För varje krona Svenska kraftnät sänker sin avgift mot elnätsbolagen minskar kostnaden för kunderna. Det är det absolut snabbaste sättet att motverka höjda energipriser för kunderna, säger Johan Lindehag.

Alla kunder har samma prislista

Prishöjningen träder i kraft den 1 oktober och påverkar alla kunder med ett säkringsabonnemang i Ellevios samtliga geografiska områden. Prishöjningen varierar mellan olika områden, eftersom Ellevio samtidigt genomför det sista steget i en omfattande prisutjämning. Under ett antal år har Ellevio jobbat för att få bort prisskillnaderna mellan Stockholm och övriga landet, och med det sista steget så har man nått dit.

- Vi har full förståelse för den situation som samhället och alla kunder befinner sig i just nu. För många privatkunder betyder inte den enskilda elnätshöjningen jättemycket. Men med ökade kostnader för el, mat, bensin, lån med mera vill vi göra vad vi kan för att undvika ytterligare kostnader för människor, säger Johan Lindehag.

Mer fakta och alla prisuppgifter går att hitta på ellevio.se/priser

Fakta om prishöjningen

  • För en lägenhetskund handlar höjningen om cirka 10–25 kronor per månad.
  • För en genomsnittlig villa handlar det om mellan 50 och 150 kronor per månad.

Fakta om nätförluster

  • Nätförluster är en naturlig del av all överföring av el: När elen transporteras blir ledningar och transformatorer uppvärmda och det är denna värme som blir förluster.
  • Tänk dig en mobilladdare. När du laddar mobilen blir den ”klump” du sticker in i eluttaget, alltså själva transformatorn, varm, och den värmen blir en elförlust. Det vill säga: en del av den el som går ut ur eluttaget och in i mobilladdaren kommer inte fram till din mobiltelefon, utan förloras under överföringen.
  • Detsamma som för mobilladdaren gäller elledningar. Mängden el som går in i ledningen i ena änden är större än den el som kommer ut i andra änden. Den el som går förlorad längs vägen måste Ellevio betala för. Elen köps från en elhandlare och kostnaden är och har alltid varit en naturlig del av den elnätsavgift som kunderna betalar.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?